fredag 21. juni 2013

”I Kristus”

I dette brevet videreutvikler Paulus tankene fra Kolosserbrevet (jfr. Kol. 2:3, 1:19, 2:9 og 1:14) om vi har alt det vi trenger i Jesus Kristus. Han sier at Gud har latt all visdom og forstand ”da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.” (Ef 1:9-10). ”Å sammenfatte alt i Kristus” er en av nøkkeltankene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar