fredag 21. juni 2013

Efeserbrevet en kort innledning

Av alle brevene Paulus skrev er Efeserbrevet av mange betraktet som det minst ”paulinske”. Blant annet er det ca 70 ord som ikke finnes i noen av de andre brevene hans. Det gjør at det er noe som stiller spørsmål ved om det er han som er forfatteren, men det hersker likevel en relativt stor konsensus om at Paulus er opphavsmannen. Det er derimot mange som betviler at menigheten i Efesos er de egentlige mottakerne av brevet. I de viktigste tidlige håndskriftene er det ikke nevnt spesifikke mottakere – der lyder innledningen: ”Paulus … til de hellige som tror på Kristus Jesus”.

For veldig mange er dette brevet en av de viktigste bøkene i Bibelen fordi de her ser evangeliets grunntanker utlagt i hele sin bredde. Om jeg personlig måtte gjøre et valg blant de paulinske skriftene ville det bli et vanskelig valg mellom dette brevet og Romerbrevet.

BREVETS FOKUS:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar