fredag 21. juni 2013

Åndskampen

Som nevnt over er åndskampen et viktig fokus i brevet. Paulus gir oss et bilde av sin forståelse av himmelen. Det er mye som tyder på at han har en tredelt forståelse av himmelen, hvor den første himmel utgjør firmamentet. Selve himmelen omtaler Paulus som den tredje himmel (2 Kor 12:2), mens han i Efeserbrevet har et sterkt fokus på ”himmelrommet” som vi da kan tenke oss som den 2. himmel. På gresk brukes han en flertallsform (εν τοις επουρανιοις) som på engelsk oversettes ”heavenly realms” (de himmelske rikene). I følge 1:3 er det der Gud har velsignet oss med all Åndens velsignelse i Kristus (her oversettes det bare med himmelen). Himmelrommet brukes derimot i 3:10 og 6:12. Kanskje det oversettes forskjellig fordi oversetterne ikke forstår at det kan være gjemt åndelig velsignelse der hvor åndskampen finner sted? … og kanskje vi dermed mister en nøkkel?

Det vil bli belyst nærmere under detaljeksegesen.

For en innføring i hovedtanker hos Paulus - se "Paulinsk teologi"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar